Terapi

TERAPI

Den indledende samtale er af 1 times varighed. Her finder vi frem til det, du umiddelbart skal fokusere på i begyndelsen af dit forløb. Et terapiforløb kan både være kort, hvor du har enkelte sessioner eller et længere forløb med flere sessioner.

Der er flere forskelle metoder, vi kan arbejde ud fra, alt efter hvad vi beslutter passer bedst til dig:


Psykodynamisk terapi foregår ud fra en relationel psykoanalytisk psykoterapeutisk tilgang. Her er der mulighed for at arbejde med dine tidlige relationer, også selvom du ikke husker konkrete situationer fra din barndom eller oplever, at det, der ligger dybere i dig, ikke er tilgængeligt. Med udviklings- og tilknytningspsykologien har vi mulighed for at komme i kontakt med tidlige følelser, den måde de har lagret sig i dig og den indflydelse, de har på dit liv i dag.

En forståelse at dine dybere dynamiske lag vil kunne åbne for nye veje og muligheder.


Kognitiv terapi gør det muligt at arbejde ud fra psykoedukation, problemlister og alternative tanker. Denne tilgang gør det muligt at foretage systematiske undersøgelser af de typiske tanke- og handlemønstre, der er fremtrædende i forhold til de problematikker, du henvender dig med.

Der vil fokus på, at du vil kunne følge dine iagttagelser af tanker, følelser, kroppens signaler og måder, du tænker og handler på imellen sessionerne. 


Meditation og strategier i at træne dit ro-hvilesystem går ud på at finde din indre ro og begynde at kunne have den med dig i dit liv. Du vil komme til at arbejde med en øget kontakt med dine indre reaktioner i tanker, følelser og kroppen i de situationer, hvor du reagerer uhensigtsmæssigt. Vi vil arbejde med selvomsorg og med accepten af at være dig. Du vil have mulighed for at finde dine egne nye løsningsmodeller for de situationer, hvor du presser dig selv og overskrider dine grænser i en proces, hvor du kan lære dig selv bedre at kende og opdage måder at indrette dig i dit liv på, så det passer bedre til dig.

Der er hjemmearbejde i form af daglig meditation i 5-30 minutter i et meditationsbaseret forløb.


STRESS, ANGST OG DEPRESSION

Stress og angst er naturlige kamp-flugt eller frys reaktioner, der kan opleves, når du føler dig truet.

Stress kan fremkaldes af mange forskellige årsager og ofte i forbindelse med oplevelse af utryghed eller ligefrem chok, som kan have været gældende tidligt eller senere i livet. 

Angst kan koble sig på et dybere niveau til følelsen af at være alene, ængstelig og begrænset i dine muligheder for at udfolde dig.
Depression kan opstå, hvis tilstandene har stået på for længe.

Depression kan tage modet og energien fra dig og kan blive en negativ spiral af mismod, hvor der ikke længere er lyst til at beskæftige dig med de ting, du ellers holder af.


Alle tre tilstande vil ofte have symptomer som søvnproblemer, hjertebanken, tankemylder og ubehag. Behandlingen bliver tilrettelagt efter hvordan du har det og hvilken terapeutisk tilgang, der passer dig bedst.