Traumer og blinde pletter

Traumer opstår når du befinder dig i en situation, som udgør en trussel for dig i en eller anden udstrækning.