Supervision

Jeg superviserer med relation som omdrejningspunkt for dit arbejde. Du får øget din forståelse og anvendelse af dig selv, som den faktor, der gør en forskel for dine klienter. De reaktioner og følelser, som du skal rumme i dit arbejde får du supervision på at kunne bruge kreativt og konstruktivt. Gennem supervision opdager du nye og inspirerende handlemuligheder for din udøvelse af dine terapeutiske metoder.

Supervision foregår som et reflekterende rum. Ved indivuel supervision foregår refleksionen mellem dig og supervisor. Ved gruppesupervision inddrages gruppens refleksioner.