Priser

Individuel samtale: 1.000 kr. og varer i 45 min.

Parterapi: 1.300 kr. og varer 1 time

Gruppeterapi: 800 kr. og varer 2 timer

Supervision: 1200 pr time eller efter aftale

Betaling sker kontant umiddelbart efter samtalerne.

Eventuelt afbud bedes meddelt telefonisk senest kl. 12 dagen før den aftalte tid. Ved udeblivelse og ved for sen aflysning opkræves fuldt honorar.

I visse tilfælde kan kommunen efter loven om social service yde hel eller delvis dækning for udgift til psykolog. Reglerne administreres dog forskelligt fra kommune til kommune. Derfor tilrådes henvendelse til bopælskommunen.

På nogle arbejdspladser vil det være muligt at få tilskud til psykologhjælp gennem en helbreds- eller sundhedsforsikring, som er indgået med et forsikringsselskab.