Jeg er født i 1960 og er uddannet cand. pæd psyk. på Danmarks Pædagogiske Universitet i 2003. Jeg er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Før jeg blev psykolog var jeg lærer og arbejdede med sårbare unge i et terapeutisk undervisningstilbud under Ungdomsskolen i København. Mit speciale på psykologuddannelsen har titlen "Hvem spærrer vi inde?" og omhandler psykisk sårbarhed og personlighedsforstyrrelser hos indsatte i et åbent fængsel, Hassel i Norge. Dette fængsel organiserer sig og arbejder efter virksomhedsteorien, hvilket betyder at rehabilitering og resocialisering i form af uddannelse, arbejde, sport og andre fritidsbeskæftigelser er et krav. Jeg har en terapeutisk uddannelse i Relationel Psykoterapi og kognitiv terapi. Det er min erfaring at terapiformerne supplerer hinanden godt og integreres efter, hvad der skal arbejdes med. Som psykolog har jeg arbejdet i "Dialog mod vold" med behandling af voldelige mænd samt deres partnere og børn i individuel terapi og i grupper. Endvidere har jeg arbejdet i Forsvaret på Militærpsykologisk afdeling under Veterancentret. Her har jeg undervist missionsforberende i stresshåndtering og debriefing, været på kontakt- og krisebesøg i Afghanistan, forestået reintegrationsprogram "Fra Battlemind til Homemind" for hjemvendte soldaterne samt haft soldater og deres pårørende i individuel og parbehandling for reaktioner på udsendelse.

Samtaler tilbydes også på engelsk.