Angst og depression er næsten altid forbundet med oplevelsen af psykisk ubehag. Angst kommer ofte til udtryk i fysiske fornemmelser. De kan føles som trykken for brystet, hjertebanken, åndenød, sved, rødmen, rastløshed, dirren i hænder og arme, uro i benene mv. Angsten er vigtig for vores overlevelse og er som regel udløst af frygt.

Depression kan opleves i forskellige grader, som inddeles efter milg, moderat og svær grad. Mild depression føles som en tristhed, der er generel eller hører hjemme i bestemte situationer. Depressionen kan være forbundet med arbejdet og opleves der eller omvendt først dukke op efter endt arbejdsdag. Moderat depression giver mere generel tristhed og kan dermed også medføre sygedage. Der er mangel på energi og mange negative tanker, der kører i ring. Svær depression kan give handlingslammelse på en måde, der udelukker de fleste aktiviteter og medfører sociale konsekvenser.